Lidenskab gør børn dygtige og den vækkes med følelser

Hvis vi skal blive meget gode til noget, skal vi øve os mange tusinde timer. For at overkomme det skal vi føle lidenskab, og den starter med gode følelser.

Alle forældre ønsker, at deres børn skal klare sig godt i skolen og blive gode til noget, de interesserer sig for. Det giver et solidt grundlag for at mestre livet som voksen. Men hvordan får børn den nødvendige udholdenhed til at fordybe sig i en sportsgren, et instrument eller et fag igennem længere tid?

Lidenskab giver udholdenhed

– Skal man blive god til noget, er det nødvendigt med fokuseret træning  og mange gentagelser, fortæller professor Hermundur Sigmundsson ved Institutt for psykologi ved NTNU i Trondheim, Norge. Det er også vigtigt at have gåpåmod og at tænke positivt, så barnet ikke giver op, når det møder modgang. Og disse egenskaber får næring fra lidenskab og interesse.

Hvordan opstår så lidenskab og interesse?

– Det opstår ved at der tændes en indre gnist, en indre motivation, siger Sigmundsson.

Det handler altså om følelser. Følelser, der ligner dem, du måske  fik, da du så filmen om tuschmanden. For hvad ville der være sket, hvis du selv lavede dette eksperimentet i en naturfagtime? Chancen er stor for at du ville have haft det sjovt og været interesseret, når læreren bagefter stillede spørgsmål. For hvorfor bliver tuschmanden ikke opløst i vandet? Og hvad betyder det egentlig, at noget er vandopløseligt?

Udforsk elektrisitet

At pirre nysgerrigheden

Sådan arbejder Forskerfabrikken med at skabe positive følelser, når børn lærer. Vi trigger sanserne, overrasker og gør børn nysgerrige. Derefter går vi i dybden fagligt og sætter det, vi oplever, ind i en større sammenhæng. Og vi gør det sammen med andre mennesker, ikke ved at sætte barnet alene foran en skærm. Vi mener at det at dele positive og ægte oplevelser med andre mennesker har stor værdi. Erfaringerne fæstner sig bedre, når vi kan tale om dem. Samtidig udvikler vi sociale færdigheder.

Siden Forskerfabrikken blev grundlagt i 2002, har vi haft over 100.000 børn på kursus. Samtidig har vort pædagogiske legetøj som fx vores julekalender med eksperimenter, stor succes. I begge tilfælde opstår der positive oplevelser, knyttet til naturvidenskab og matematik i et socialt fællesskab. På kurserne udforsker børnene sammen med andre, og vort pædagogiske legetøj engagerer voksne og børn.  

Barn der eksperimenterer

Forskerfabrikken har en varig effekt

Men har disse oplevelser en langvarig effekt på interessen for naturvidenskab? For at finde svar på det spørgsmål, har vi tre gange interviewet de, der deltog på vore kurser for 10 år siden, og som nu er blevet voksne. Hver gang har resultaterne været de samme. Hele 90% husker kurserne som motiverende og morsomme. Og 55% er stadig meget interesseret i naturvidenskab.

Det mest spændende svar i disse tre undersøgelser er alligevel det, vi får, når vi spørger om valg af arbejde. For næsten 20% svarer, at de kurser, de tog på Forskerfabrikken, har betydning for at de som voksne har valgt at uddanne sig inden for naturvidenskab. Eller som en siger:

Jeg studerer ingeniørfag. Jeg tror, denne afgørelse har været påvirket af tidlig eksponering for eksperimenter og forskning på Forskerfabrikkens kursus. Entusiastiske ledere, muligheden for at gøre mine egne opdagelser og  de forklaringer, vi fik, viste mig, at forskning og teknologi er sjovt.

Nu er Forskerfabrikken på vej ud i verden. I 2017 startede vi salg af pædagogisk legetøj til svenske familier. I år har vi for første gang sommerskole både i Sverige og Danmark. Og dette efterår vil vort pædagogiske legetøj og vores julekalender være tilgængeligt i hele EU på svensk, dansk og tysk.

Kilder

  1. The passion scale: Aspects of reliability and validity of a new 8-item scale assessing passion, H Sigmunsson et al, New Ideas in Psychology, vol 56, jan 2020
  2. Hvem blir eksperter? (Who becomes experts?) H. Sigmundsson et al, Fagbokforlaget (2019)(in press)
  3. What is trained develops! Perspective on skill learning, H. Sigmundsson, et al, Sports, 5 (2017), p. 38
  4. Students`emotions and academic engagement: Introduction to the special issue. Contemporary Educational Psychology, vol 36, p 1-2, 2011
  5. Student engagement with science in early adolescence: The contribution of enjoyment to students` continuing interest in learning about science. M Ainley et al, Contemporary Educational Psychology, vol 36, p 2-12, 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *